Côr Godre'r garth
Cor

1974 Mis 09 Cor Godrer Garth
1975 Mis 09 Cor
1976 Mis 06 Cor Record
1976 Mis 06 Rec Ffrynt
1976 Mis 06 Record Cyntaf
1976 Mis 07 Caset Record1
1976 Mis 07 Record Cefn
1976 Mis 08 Aberteifi 4
1976 Mis 08 Aberteifi 5
1976 Mis 08 Aberteifi 6
1976 Mis 08 Aberteifi 7
1976 Mis 08 Aberteifi 8
1976 Mis 08 Aberteifi 9
1976 Mis 09 cwpanau
1977 Mis 06 Llydaw Dynion
1977 Mis 08 Wrecsam
1977 Mis 09 Cor a
1977 Mis 09 Cor b
1978 Mis 08 Caerdydd
1981 Mis 08 Maldwyn
1982 Mis 04 Moosburg
1982 Mis 04 Almaen
1982 Mis 04 Cor Treforus
1982 Mis 04 Cor Treforus
1983 1983 Tystysgrif Eisteddfod
1983 Mis 07 Record Blaen
1983 Mis 07 Record Ym Mhontypridd
1983 Mis 07 Tystysgrif Gwyl Aberteifi
1983 Mis 08 Cwpan Llangefni
1983 Mis 08 Llangefni
1983 Mis 10 Caset Ym Mhontypridd1
1984 Mis 08 Llanbedr PS
1984 Mis 09 Cor Cwpan
1984 Mis 09 Cor a
1985 Mis 04 Hostel Parti 2
1985 Mis 04 Hostel Parti 3
1985 Mis 04 Hostel Parti 4
1985 Mis 04 Hostel Parti 5
1985 Mis 04 Hostel Parti 6
1985 Mis 04 Hostel Parti 7
1985 Mis 04 Hostel Parti 9
1985 Mis 04 Hostel
1985 Mis 04 Taith Gogledd 1
1985 Mis 04 Taith Gogledd 2
1985 Mis 04 Taith Gogledd bws
1985 Mis 04 Te Trefor
1985 Mis 04 Trefor
1985 Mis 06 Gwenllian Hedfan 2
1985 Mis 06 Gwenllian Hedfan
1985 Mis 08 Medal Clogau Arweinyddion
1985 Mis 08 Cor Rhyl
1985 Mis 08 Medal Aur Clogau1
1985 Mis 08 Medal Aur Clogau4
1985 Mis 08 Medal Aur Clogau5
1985 Mis 08 Wil Medal Cort
1989 Mis 08 Llio Awen Sian b
1989 Mis 08 Llio Awen Sian
1989 Mis 08 Llydaw Daoulas b
1990 Mis 04 Llangollen 2
1990 Mis 04 Llangollen 3
1990 Mis 04 Llangollen
1990 Mis 04 Wrecsam 1
1990 Mis 04 Wrecsam 2
1990 Mis 04 Wrecsam 3
1990 Mis 04 Wrecsam 4
1990 Mis 04 Wrecsam 5
1990 Mis 04 x Hostel Bangor
1990 Mis 08 Cadair Wil Cor Eisteddfod
1990 Mis 10 Dydd 25 Sint Niklaas Cyngerdd
1990 Mis 10 Dydd 26 Sint Niklaas Town Hall 2
1990 Mis 10 Dydd 26 Sint Niklaas Town Hall
1991 Mis 09 Cyngerdd 1
1991 Mis 09 Cyngerdd 4
1992 Mis 03 Blaenau Ffestiniog Dim Tren
1992 Mis 04 Gogledd 1
1992 Mis 04 Gogledd 2
1992 Mis 04 Gogledd 3
1992 Mis 04 Gogledd 3a
1992 Mis 04 Gogledd 4
1992 Mis 04 Gogledd 5
1992 Mis 04 Porthaethwy 2
1992 Mis 04 Porthaethwy 3
1992 Mis 04 Porthaethwy 4
1992 Mis 04 Porthaethwy
1992 Mis 04 Harlech92
1992 Mis 07 Gwyl Gerddi Glyn Ebwy
1992 Mis 07 Margareta Wil
1992 Mis 10 Dulyn 1
1992 Mis 10 Dulyn 10
1992 Mis 10 Dulyn 11
1992 Mis 10 Dulyn 2
1992 Mis 10 Dulyn 3
1992 Mis 10 Dulyn 5
1992 Mis 10 Dulyn 6
1992 Mis 10 Dulyn 7
1992 Mis 10 Dulyn 8
1992 Mis 10 Dulyn 9
1992 Mis 12 Carolau 1
1992 Mis 12 Carolau 2
1992 Mis 12 Carolau 3
1992 Mis 12 Carolau 4
1993 Mis 04 Llansannan 2
1993 Mis 04 Llansannan 3
1993 Mis 04 Llansannan 4
1993 Mis 04 Llansannan 5
1993 Mis 04 Llansannan 6
1993 Mis 04 Llansannan Tafarn
1993 Mis 04 Portmeirion
1993 Mis 12 Blodau Cyngerdd Penybont
1993 Mis 12 Cor Penybont 2
1993 Mis 12 Cor Penybont
1993 Mis 12 Tabernacl Penybont Wil

 

 

Lluniau 1974 -1993 >> Lluniau

Lluniau 1994 -2013 >> Lluniau

Hanes 1974 - 2014 >> Hanes

Llyfryn Lluniau 2014 >> Llyfryn 2014

Hanes 1974 - 1994 >> Dathlu Ugain

 

Uchafbwyntiau y Côr

 

1974
Eisteddfod Gadeiriol Fawreddog Cylch Godre'r Garth. Mawrth 9fed
Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin 
Cyntaf - Cystadleuaeth i Gorau Gwledig.
Hosanna  T. Hopkin Evans
Cymanfa Codi'r To. Tachwedd
Rhagfyr - Gymanfa Ganu Noddfa, Ynysybwl,

1975
Eisteddfod Pantyfedwen  - Pedwerydd
Eisteddfod Genedlaethol Bro Dwyfor, Cricieth  - Cyntaf
Cân y Galon.   Mae Nghariad i'n Fenws

1976
Taith Pasg  - Penrhyndeudraeth, Caernarfon, Abersoch
Taith i Naoned, Llydaw
Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan  -  Cyntaf
Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi a'r Cylch  - Cyntaf  yn y Gystadleuaeth i Gorau Gwledig   O Ysbryd Dwyfol
Trydydd yn y Brif Gystadleuaeth  - Cennin Aur.
Cyhoeddi Record Cyntaf y Côr

1977
Taith Pasg
Cricieth, Harlech, Trefor, Waunfawr

Eisteddfod Pantyfedwen  - Trydydd

Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan - Cyntaf

Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Cylch  - Ail yn y  Brif Gystadleuaeth Gorawl
Y March Glas, Brian Hughes.

1978
Taith Pasg i'r Gogledd
Penrhyndeudraeth, Caernarfon, Abersoch

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd  - Y Wobr Gyntaf yn y  Brif Gystadleuaeth Gorawl


1979
24 Chwefror
Cyngerdd Gŵyl Ddewi. Neuadd Albert, Llundain

Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon   - Cyntaf - Prif Gystadleuaeth Gorawl
Mae Gwlad Tu Hwnt i'r Sër.

1980
Taith y Gogledd - Blaenau Ffestiniog, Porthmadog, Llangefni

Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Lliw - Cyntaf

1981
Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn
Cyntaf - Prif Gystadleuaeth Gorawl  -  Rossini. Deilen. Brian Hughes.

Pasg 1981 - Taith i Moosburg, Bavaria

Eisteddfod Cwm Rhymni - Cyntaf

1982
Taith Côr Leidertafel Moosburg i Gymru

Eisteddfod Genedlaethol Abertawe  - Ail yn y Brif Gystadleuaeth Gorawl

Eisteddfod Cwm Rhymni - Cyntaf
Eisteddfod y Glowyr, Porthcawl  - Cyntaf

1983
Taith y Gogledd Pwllglas. Rhoshirwaun. Llanberis
Gwyl Fawr Aberteifi  - Cyntaf
Cyhoeddi Ail Record y Côr
Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn Cyntaf - Prif Gystadleuaeth Gorawl
Rossini.  Cymru, Gareth Glyn

Awst - Taith i Ŵyl Lorient, Llydaw
Eisteddfod Cwm Rhymni - Cyntaf

Eisteddfod y Glowyr, Porthcawl  - Cyntaf

 

1984 
Pasg - Taith i Moosburg, Bavaria

Dathlu Dengmlwyddiant

Gwyl Fawr Aberteifi - Cyntaf
Aida  a Lisa Lân

Eisteddfod Cwm Rhymni - Cyntaf

Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan  - Cyntaf

Cystadleuaeth Sainsbury's - Caerdydd a Buxton

1985
Taith y Gogledd - Glantwymyn, Trefor, Llanberis

Eisteddfod Genedlaethol Rhyl
Cyntaf a Medal Aur Clogau i Wil

1986
Taith Côr Moosburg i Gymru
Requiem Mozart, Tabernacl Treforus

Eisteddfod Genedlaethol Abergwaun
Ail - Prif Gystadleuaeth Gorawl

1987
Taith y Gogledd - Dolgellau, Rhuthun, Penygroes

Eisteddfod Genedlaethol Bro Madog  - Ail

Gŵyl Corawl Corwen


1988
Eisteddfod Genedlaethol  Casnewydd
Ail - Prif Gystadleuaeth Gorawl

Offeren Haydn yn D Leiaf, Eglwys Gadeiriol Llandaf.

1989
Taith y Gogledd
Cricieth. Wyddgrug. Bethesda

Taith Llydaw Awst 1989
Daoulas. Lannilis. Locranan

1990
Taith y Pasg  i Wrecsam
Rhosllanerchrhugog.  Rhuthun

Côr Eisteddfod Genedlaethol Cwm Rhymni
Arweinydd - Wil Morus Jones

Taith 1990 -  Hydref yn Ewrop, Paris a Sint-Niklaas

1991
Maria Theresa, Haydn - yn Eglwys Gadeiriol Llandaf.

Taith y Pasg - Aberystwyth
Aberteifi.

Eisteddfod yr Urdd, Taf Elái

1992
Taith Pasg i Wynedd Hostel Coleg Harlech
Trawsfynydd. Porthaethwy. Abersoch

Taith yr Hydref - Dulyn
Dundalk. Castlepollard a Trim

Y Meseia, Handel. Capel Bethania, Tonypandy.

1993
Taith y Pasg  Gwesty Harlech
Dinas Mawddwy, Llansannan, Penrhyndeudraeth

Eisteddfod Genedlaethol De Powys, Llanelwedd
Ail - Prif Gystadleuaeth
Gorawl

Taith yr Hydref
Caeredin   Dunfermline

Y Meseia, Capel Tabernacl, Penybont ar Ogwr

1994
Taith y Pasg - Barcelona, Catalunya

Ymweliad Côr Versme, Lithuania.

Eisteddfod  Nedd a'r Cyffuniau 
Y Meseia, Eglwys Sant Elfan, Aberdâr

1995
Taith y Pasg - Prâg. Kutná Hora. Mladá Boleslav

Gorffennaf - Ymweliad Coro Montagne Mie o'r Eidal

Hydref - Taith Cernyw
Cyngerdd yn Paul
Y Meseia, Eglwys Martin Sant, Caerffili

1996
Taith y Gogledd
Porthaethwy. Abersoch. Llanberis

Ymweliad Côr Boikago, Botswana.
Y Meseia, Capel Tabernacl, Caerdydd.

1997
Meseia yn Coety

Cyngerdd Cefnogi'r Cynulliad

Medi - Ymweliad Côr Meibion Newlyn
Rhagfyr - Eleias, Mendelssohn ym Maesteg

1998
Eisteddfod Genedlaethol Bro Ogwr - Cyntaf yn y Prif Gystadleuaeth Gorawl

1999
Cyngerdd Gŵyl Ddewi y Gamp Lawn yn Ysgol Rhydfelen.

Taith Awst i Lydaw

Eleias, Mendelssohn ym Mhenybont ar Ogwr

2000
Taith Pasg i Florence a Lucca
Taith Hydref i Rhuthun

2001
Gloria Puccini  - Caerffili
Dwfn Liwiau - CD y Côr
Cyngerdd Nadolig Pontypridd


2002
Taith Aberystwyth Cyngerdd gyda Côr ABCh
Teledu - Diolch o Galon
Eisteddfod Tŷ Ddewi  - Ail
Cyngerdd Nadolig Pontypridd

2003
Cyngerdd Meseia yn Nhreforus
Cyngerdd Rhydfelen gyda Côr ABC a Danswyr Nantgarw
Eisteddfod Meifod  - Ail
Cyngerdd Nadolig Pontypridd

2004
Cyngerdd Gloria Rutter,
Casnewydd.
Taith Pasg Corc, Iwerddon.
Dechrau Canu, Dechrau Canmol

Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd - Cyntaf

Canu Rygbi Rhyngwladol Eidal a De Affrig

Cyngerdd Salem, Llandeilo


2005
Cyngerdd Gorseinon i Eisteddfod Abertawe
Rhaglen Margaret Williams
Eisteddfod Eryri.  Cyntaf
Gŵyl Aeaf Caerdydd

2006
Cyngerdd Pont, Pontypridd
Requiem Brian Hughes, Caerfyrddin gyda Rhys Meirion
Taith Pasg Moosburg
Eisteddfod Llangollen
Eisteddfod Abertawe.  1af
Eisteddfod Llandudoch  - Ail
Noson Lawen Rhydfelin
Cyngerdd gyda CF1 Tabernacl, Caerdydd

2007
Taith Chwefror Gogledd  - Llanrhaeadr a Bae Colwyn
Eisteddfod Llangollen
Eisteddfod Wyddgrug.  1af
Eisteddfod Cwm Rhymni - Ail
Dechrau Canu, Dechrau Canmol

2008
Ymweliad Liedertafel Moosburg i Gymru
Cyngerdd Offeren Schubert yn Eglwys Dewi Sant, Caerdydd
Eisteddfod Caerdydd.  Ail
Cyngerdd Nadolig gyda Côr y Cwm

2009
Cyngerdd Caerfyrddin gyda CF1  - O Beata Trinitas, Karl Jenkins
Cyngerdd gyda Côr Vos da Locarno, Swisdir
Eisteddfod Bala.  1af
Cyngerdd Dathlu 35 mlynedd
Cyngerdd Carmina Burana

2010
Gorffennwyd Cantata’r Pasg, Efail Isaf
Eisteddfod Glyn Ebwy.  Ail
Taith Bordeaux a Moeze, Ffrainc

2011
Cheltenham 2010. 1af a’r Cwpan Aur.
Cyngerdd Aberglassney gyda Bryn Terfel
Canu cefndir yn y ddrama Llwyth 
Recordio CD Coro Angelicus

2012
Cyngerdd Gorffennwyd, Penybont
Eisteddfod Bro Morgannwg -3ydd
Taith Scranton, UDA
Gŵyl Gogledd Cymru  - Cyntaf
Cyngerdd Coro Angelicus gyda Band Dinas Caerdydd ym Mhenarth

2013
Offeren Heddwch, Karl Jenkins yn Llanbedr Pont Steffan.
Cyngerdd Ynyshir gyda Chôr y Cwm.
Requiem Verdi, Eisteddfod Llangollen
Cyngerdd Evelyn Glenie yn Neuadd Dewi Sant
Atgof o’r Sêr gyda Côr Ger y Lli yn Aberystwyth.
Cyngerdd Nadolig gyda Chôr y Cwm yn Efail Isaf

2014
Cyngerdd gyda CF1 – Offeren Ola Gjeilo
Taith Pasg  - Ynys Manaw
Cyngerdd Llanfyllin

 

 

 

 

Hanes y Côr 1974 - 2014 >> Hanes Lluniau y Côr >> Lluniau

1974
1974

 

1984
1984

1994
1994

1999
1999

2004
2004

 

2009
2009